دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Brooklyn Nine-Nine - Fourth Season Imdb Flag

  • Year: 2016
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Brooklyn-Nine-Nine-Season-04-All-Episodes-WEB-DL   Joey-TvWorld
Joey & Miss Harley & mr67 | TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine-Nine-Season-04-All-Episodes-HDTV   Joey-TvWorld
Joey & Miss Harley & mr67 | TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E22-HDTV   Cj_Hasdam
.:::::: 30nama.click ::::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی  
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E22-HDTV   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E21-HDTV   Cj_Hasdam
.:::::: 30nama.click ::::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E21-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E20-HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E20-HDTV   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E19-HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E19-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E18-HDTV   Cj_Hasdam
.:::: 30nama.click :::::. 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E18-HDTV   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E17-HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E17-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E16-HDTV   Cj_Hasdam
.:::: 30nama.click ::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E16-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & mr67 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E15-HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click ::::::. 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E15-HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E14-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E14-HDTV   Cj_Hasdam
.:::::: 30nama.click ::::::. ترجمه و زیرنویس از سی جی 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E13-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E11-12-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E10-HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E09-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E08-HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E07-HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E06-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E05-HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E04-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E03-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E02-HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn-Nine.Nine-S04E01-HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E15.HDTV.x264   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click ::::::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E13.HDTV.x264-FLEET   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E13.720p.HDTV.x264-AVS   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E13.720p.HDTV.x264   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E06.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
هماهنگ با نسخه وب. من فقط سینک کردم 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E05.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E05.720p.HDTV.x264   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E04.HDTV.x264-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E04.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E04.HDTV.x264   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.s04e04.720p.hdtv.x265   DLBR
زیرنویس هماهنگ با تمامی نسخه های 720p و 480p 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.s04e04.720p.hdtv.x264   DLBR
زیرنویس هماهنگ با تمامی نسخه های 720p و 480p 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.s04e04.480p.hdtv.x264   DLBR
زیرنویس هماهنگ با تمامی نسخه های 720p و 480p 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E03.HDTV.x264-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E03.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E03.HDTV.x264   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E02.HDTV.x264-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E02.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E02.HDTV.x264-30NAMA   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E02.HDTV.x264   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E01.HDTV.x264-FUM   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E01.HDTV.x264-FLEET   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS   30nama
.::: 30nama.com :::. 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E22 WEB-DL Crime & Punishment   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E21 WEB-DL The Bank Job   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E20 WEB-DL The Slaughterhouse   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E19 WEB-DL Your Honor   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E18 WEB-DL Chasing Amy   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E17 WEB-DL Cop-Con   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E16 WEB-DL Moo Moo   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey & mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E15 WEB-DL The Last Ride   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E14 WEB-DL Serve & Protect   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E13 WEB-DL The Audit   Joey-TvWorld
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E11-12 WEB-DL The Fugitive   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey || هماهنگی با وب دی ال-> javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E10 WEB-DL Captain Latvia   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال-> javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E09 WEB-DL The Overmining   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال-> javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E08 WEB-DL Skyfire Cycle   javad1372
►TvWorld.iNFO » Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E07 WEB-DL Mr. Santiago   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E06 WEB-DL Monster in the Closet   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E05 WEB-DL Halloween IV   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E04 WEB-DL The Night Shift   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E03 WEB-DL Coral Palms (Part 3)   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E02 WEB-DL Coral Palms (Part 2)   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S4-E01 WEB-DL Coral Palms (Part 1)   javad1372
►TvWorld.iNFO » Joey & Miss Harley || هماهنگی با وب دی ال javad.alghajar13@gmail.com  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E22 HDTV   Cj_Hasdam
.:::::: 30nama.click ::::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E22 HDTV   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E21 HDTV   Cj_Hasdam
.:::::: 30nama.click ::::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E21 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E20 HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E20 HDTV   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E19 HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E19 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E18 HDTV   Cj_Hasdam
.:::: 30nama.click :::::. 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E18 HDTV   mr67
TvWorld.iNFO | mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E17 HDTV   Cj_Hasdam
.::::: 30nama.click :::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E17 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E16 HDTV   Cj_Hasdam
.:::: 30nama.click ::::. ترجمه و زیرنویس از سی‌جی 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E16 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & mr67 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E15 HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E14 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E14 HDTV   Cj_Hasdam
.:::::: 30nama.click ::::::. ترجمه و زیرنویس از سی جی 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E13 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E11-12 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E10 HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E09 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E08 HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E07 HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E06 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E06   sina_Nouri
من فقط درستش کردم. اونی که گرفتم مشکل داشت 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E05 HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E04 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E03 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E02 HDTV   Miss.Harley
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley  
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S04E01 HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO | Joey & Miss Harley 

View all available subtitles (all languages)