دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Brooklyn Nine-Nine - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2014
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E23.WEB-Dl   MMasoudM
من فقط هماهنگ کردم. ترجمه از ثورین 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E23.HDTV   Thorin
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E22.WEB-Dl   MMasoudM
من فقط هماهنگ کردم. ترجمه از ثورین 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E22.HDTV [TvWorld.iNFO]   Thorin
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E21.WEB-Dl   MMasoudM
من فقط هماهنگ کردم. ترجمه از ثورین 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E21.HDTV [TvWorld.iNFO]   Thorin
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E20.WEB-Dl   MMasoudM
من فقط هماهنگ کردم. ترجمه از ثورین 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E20.HDTV [TvWorld.iNFO]   Thorin
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E19.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Hasan.m
قسمت 19 از فصل دوم - هماهنگ با نسخه وب دی ال ( Rick_Grimes ) 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E19.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TVWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E18.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Hasan.m
قسمت 18 از فصل دوم - هماهنگ با نسخه وب دی ال ( Rick_Grimes ) 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E18.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TVWorld.iNFO »» BIG FELLAH & Ozymandias 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E17.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Hasan.m
قسمت 17 از فصل دوم - هماهنگ با نسخه وب دی ال ( Rick_Grimes ) 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E17.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TVWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E16.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Hasan.m
قسمت 16 از فصل دوم - هماهنگ با نسخه وب دی ال ( Rick_Grimes ) 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E16.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E15.WEB-DL[TvWorld.iNFO]   Hasan.m
قسمت 15 از فصل دوم - هماهنگ با نسخه وب دی ال ( Rick-Grimes ) 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E15.HDTV   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E14.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TVWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E14.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E11.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E11.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E10.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E10.HDTV   big fellah
.:TvWorld.info:. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E09.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E09.HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E08.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E08.HDTV [TvWorld.iNFO]   big fellah
.:TvWorld.INFO:. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E07.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E07.HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E06.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E06.HDTV   big fellah
.:TvWorld.info:. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E05.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E05.HDTV   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E04.WEB-DL   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02E04.HDTV   big fellah
.:TvWorld.info:. 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02.WEB-Dl.720p.1080p   MMasoudM
تمامی قسمت‌های فصل دوم هماهنگ با نسخه وب من فقط هماهنگ و جمع‌آوری کردم با تشکر از تیم TvWorld عزیز بابت ترجمه بسیار خوبشون 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.S02.HDTV   MMasoudM
من فقط جمع‌آوری کردم. با تشکر از تیم TvWorld بابت ترجمه بسیار خوبشون 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.Complete.S02.WEB-Dl.720p.1080p   MMasoudM
تمامی قسمت‌های فصل دوم هماهنگ با نسخه وب من فقط هماهنگ و جمع‌آوری کردم با تشکر از تیم TvWorld عزیز بابت ترجمه بسیار خوبشون 
Farsi/Persian Brooklyn.Nine-Nine.Complete.S02.HDTV   MMasoudM
من فقط جمع‌آوری کردم. با تشکر از تیم TvWorld بابت ترجمه بسیار خوبشون 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E13.WEB-DL [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TVWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E13.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E12.Web-Dl [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E12.HDTV [TvWorld.iNFO]   Ozymandiass
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E03 WEB-DL by BIG FELLAH & Joey   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E03 HDTV by BIG FELLAH & Joey   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E02 WEB-DL by BIG FELLAH & Joey   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E02 HDTV by BIG FELLAH & Joey   big fellah
.:TvWorld.info:. 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E01 WEB-DL by BIG FELLAH & Joey   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian Brooklyn Nine-Nine S02E01 HDTV by BIG FELLAH & Joey   Joey-TvWorld
TvWorld.iNFO 

View all available subtitles (all languages)