دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Chicago Med - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2016
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E23.Love.Hurts.SVA (3)   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E23.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E23.HDTV.SVA.en   majidraha1362
پایان فصل دوم .::M & K::.  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E23.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E22.White.Butterflies.SVA-HI   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E22.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E22.HDTV.SVA.en   majidraha1362
مترجمین: مجید و محمدرضا تیم ترجمه :رویال ساب 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E22.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E21.Deliver.Us.SVA-HI   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E20.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E20.Generation.Gap.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E20.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E19.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E19.Ctrl.Alt.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E19.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E18.Lesson.Learned.KILLERS   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E18.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E18.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E17.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E16.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E16.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E15.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E15.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E15.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E14.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E13.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E13.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E13.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E13.720p.HDTV. Theseus' Ship   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E12.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E11.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E11.720p   Pedram.Habibi
پدرام حبیبی  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E11.480p   Pedram.Habibi
پدرام حبیبی  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E10.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E10.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E10.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E10.720p.HDTV. Heart Matters   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E10.720p   Pedram.Habibi
پدرام حبیبی 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E10.480p   Pedram.Habibi
پدرام حبیبی 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E09.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E08.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E08.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E08.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E07.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E07.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E07.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E06.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E06.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E05.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E04.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E04.HDTV.x264-FLEET   faahime
iMovie-dl.Com ::: مترجم:زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E04.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
iMovie-dl.Com ::: مترجم:زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E03.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E03.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E02.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E01.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E01.HDTV.XviD-FUM   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E01.HDTV.x264-KILLERS   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med - 02x17 - Monday Mourning   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med - 02x14 - Cold Front   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med - 02x14 - .720p.HDTV.Cold Front   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x16 - Prisoner's Dilemma   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x15 - Lose Yourself   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x13 - Theseus' Ship   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x12 - Mirror Mirror   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x09 - Uncharted Territory   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x07 - Inherent Bias   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x06 - Alternative Medicine   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x05 - Extreme Measures   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄ 
Farsi/Persian Chicago Med - 02x04 - Brother's Keeper   faahime
iMovie-dl.Com ::: مترجم:زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago Med - 02x03 - Natural History   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه  
Farsi/Persian Chicago Med - 02x02 - Win Loss   faahime
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago Med - 02x01 - Soul Care   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E21.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E21.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E20.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E19.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E18.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E17.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E17.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E16.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E14.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E14.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E12.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E12.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E12.720p.HDTV. Mirror Mirror   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E09.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E09.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E06.HDTV.x264-FLEET   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E05.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄ 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E05.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄ 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E03.720p.HDTV.x264-FLEET   Zaaraa
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه  
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E02.HDTV.x264-FLEET   faahime
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago.Med.S02E02.720p.HDTV.x264-FLEET   faahime
iMovie-dl.Co || زهرا و فهیمه 
Farsi/Persian Chicago Med - 02x08 - Free Will   faahime
►►iMovie-Dl.Co || زهرا و فهیمه◄◄  

View all available subtitles (all languages)