دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Chicago PD - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2014
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E23.HDTV.x264-LOL-Farsi   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E23.720p.HDTV.x264-2HD-Farsi   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E22.HDTV.x264-LOL   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E21-There's My Girl.FARSI   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E20-480p720p1080p_FARSI-crossed Law & Order SVU   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E20&law.and.order.svu.1620.hdtvFarsi.IMDB   NedA.st.niki
فسمت بیستم شیکاگو پی دی بهمراه قسمت بیستم سریال نظم و قانون کاری از گروه ترجمه ====> IMDB-Dl ترجمه و زیر نویس از ندا  
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E19-480p720p1080p_FARSI   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E18-480p_FARSI   NedA.st.niki
NedA ترجمه===> IMDb-DL کاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E17-480p_FARSI   NedA.st.niki
NedA ترجمه===> IMDb-DL کاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com  
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E16-480p_FARSI   NedA.st.niki
IMDb-DL کاری از تیم ترجمه www.iMovie-DL.com NedA ترجمه  
Farsi/Persian Chicago-PD-S02E15-480p_FARSI   NedA.st.niki
ترجمه و تنظیم از ندا st.niki@yahoo.com قسمت پانزدهم از فصل دوم 
Farsi/Persian Chicago-PD-S02.All.Episodes.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IMDB-DL || Synced By : ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E22.HDTV.XviD-FUM   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E22.HDTV.XviD-AFG   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E22.480p.HDTV.x264-mSD   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E22.480p.HDTV.x264-MMKV   NedA.st.niki
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E20.HDTV   R_HURRICANE
NedAترجمه===> IMDb-DLکاری از تیم ترجمه====>www.iMovie-DL.com R_HURRICANE :هماهنگ کننده 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION   pink lotus
tvsho.info-کراس اور با شیکاگو فایر-شبنم 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E12.720p.HDTV.X264   ashkan.patishia
مترجم :اشکان محمدنژاد -- اشکان پاتیشیا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E12.480p.HDTV.All Versions   ashkan.patishia
مترجم : اشکان محمدنژاد -- اشکان پاتیشیا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E11.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E11.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E11.HDTV.480p.720p.1080p.All Versions   ashkan.patishia
ترجمه از : اشکان محمدنژاد (اشکان پاتیشیا) سایت WWW.Mkvland75.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E11.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E11.480p.HDTV.x264-MMKV   Bilbo-Sub
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E10.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
لـقـتــ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E10.HDTV.XviD-AFG   Bilbo-Sub
لـقـتــ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E10.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
لـقـتــ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
لـقـتــ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E10.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
لـقـتــ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E09.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E09.HDTV.XviD-AFG   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E09.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E09.720p.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E09.720p.480p.HDTV.x264-MMKV   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E08.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E08.HDTV.XviD-AFG   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E08.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E08.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E08.480p.HDTV.x264-MMKV   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E07.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E07.HDTV.XviD-AFG   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E07.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E07.480p.HDTV.x264   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.HDTV.XviD-AFG   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E05.480p.HDTV.x264-MMKV   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E04.HDTV.XviD-FUM   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E04.HDTV.XviD-AFG   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E04.HDTV.x264-LOL   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E04.480p.HDTV.x264-mSD   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E04.480p.HDTV.x264-MMKV   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago PD-S02E14   arash3636
دوستان کار اولم بود خوشحال میشم نظرتون رو بدونم 
Farsi/Persian Chicago PD S02E06 HDTV XviD-FUM[   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago PD S02E06 HDTV x264-LOL   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago PD S02E06 720p HDTV X264-DIMENSION   Bilbo-Sub
کاری از تیم ترجمه Imdb-Dl>>>>Imovie-Dl.Com  
Farsi/Persian Chicago PD - S02E12 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم ولی خیلی زیرنویسش پس و پیش بود تا جایی که میشد سعی کردم هماهنگ شه وبازم بعضی جاها نامیزونه 
Farsi/Persian Chicago PD - S02E11 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - S02E10 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - S02E09 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم (این قسمت خیلی سابش با این نسخه نا هماهنگ ببود, تا جایی که شد هماهنگش کردم ولی باز هم یه جاهایشش یه کم پس و پیشه) 
Farsi/Persian Chicago PD - S02E08 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - S02E07 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - 02E05 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - 02E03 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - 02E02 [web-dl]   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian cago.pd.s02e17.hdtv_.x264-lol   DLBR
amir shokohi 
Farsi/Persian cago.pd.s02e17.720p.hdtv   DLBR
amir shokohi 
Farsi/Persian cago.pd.s02e17.480p.hdtv   DLBR
amir shokohi 
Farsi/Persian cago.PD.S02E03   iranglish
1387iran@gmail.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E03.HDTV.XviD-AFG محمد حاجیلی دوجی 1   mohammad.davaji
تقدیم به دوستداران این سریال Victor047 محمد حاجیلی دوجی  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E03.HDTV.x264-LOL محمد حاجیلی دوجی 1   mohammad.davaji
تقدیم به دوستداران این سریال Victor047 محمد حاجیلی دوجی 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION محمد حاجیلی دوجی 1   mohammad.davaji
تقدیم به دوستداران این سریال Victor047 محمد حاجیلی دوجی  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E03.480p.HDTV.x264-mSD محمد حاجیلی دوجی 1   mohammad.davaji
تقدیم به دوستداران این سریال Victor047 محمد حاجیلی دوجی  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E03.480p.HDTV.x264-MMKV محمد حاجیلی دوجی 1   mohammad.davaji
تقدیم به دوستداران این سریال Victor047 محمد حاجیلی دوجی  
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E02.HDTV.x264-LOL 1   Pooya_Jackson
★► مترجم: پویا شهری ◄★ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E02.720p.HDTV.X264 1   Pooya_Jackson
★► مترجم: پویا شهری ◄★ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E02.480p.HDTV.x264 1   Pooya_Jackson
★► مترجم: پویا شهری ◄★ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E01.HDTV.x264-LOL 1   Pooya_Jackson
★► مترجم: پویا شهری ◄★ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E01.720p.HDTV.X264 1   Pooya_Jackson
★► مترجم: پویا شهری ◄★ 
Farsi/Persian Chicago.PD.S02E01.480p.HDTV.x264 1   Pooya_Jackson
★► مترجم: پویا شهری ◄★ 
Farsi/Persian Chicago PD - S02E06 [web-dl] 1   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 
Farsi/Persian Chicago PD - 02E04 [web-dl] 1   poya_lb
من فقط تنظیمش کردم 

View all available subtitles (all languages)