دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Chicago PD - Sixth Season Imdb Flag

  • Year: 2018
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Fatemeh   teyhoo2099
امیدوارم از ترجمه لذت ببرید Fatemeh 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E06.x264-KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E06.True or False.HDTV.KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E06.Ride Along.HDTV.KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E06.720p.HDTV.x264-KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E06.480p.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E05.x264-KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E05.Ride Along.HDTV.KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E05.480p.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E04.x264-KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E04.Ride Along.HDTV.KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E04.480p.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: صفا 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E03.x264-KILLERS [arabic_windows & utf8]   A-Angel
@ThunderSub آماده یِ همکاری با شما  
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E03.x264-KILLERS   A-Angel
@ThunderSub آماده یِ همکاری با شما  
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   A-Angel
@ThunderSub آماده یِ همکاری با شما  
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E03.480p.HDTV.x264   A-Angel
@ThunderSub آماده یِ همکاری با شما  
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E02.HDTV.x264-KILLERS   A-Angel
Telegram -----> @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E02.Endings.KILLERS   A-Angel
Telegram -----> @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E02.720p.HDTV.x264-SVA   A-Angel
Telegram -----> @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E02.480p.HDTV.x264   A-Angel
Telegram -----> @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E02.1080p.HDTV.x264 [utf8 & arabic_windows]   A-Angel
Telegram -----> @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E02.1080p.HDTV.x264   A-Angel
Telegram -----> @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E01.HDTV.x264-KILLERS   A-Angel
Subtitle By Angel :::::::::: @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E01.720p.HDTV.x264-SVA_utf8 & arabic[windows]   A-Angel
Subtitle By Angel :::::::::: @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E01.720p.HDTV.x264-SVA   A-Angel
Subtitle By Angel :::::::::: @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   A-Angel
Subtitle By Angel :::::::::: @ThunderSub 
Farsi/Persian chicago.pd.s06e01.480p.hdtv.x264.rmteam   A-Angel
Subtitle By Angel :::::::::: @ThunderSub 
Farsi/Persian Chicago.PD.S06E01.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM   A-Angel
Subtitle By Angel :::::::::: @ThunderSub 

View all available subtitles (all languages)