دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Chicago PD - Third Season Imdb Flag

  • Year: 2015
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E23-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E23-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E22-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E22-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E21-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E21-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E20-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E20-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E19-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E19-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E18-Kasual with a K_AVS   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E18-HDTV.x264_FLEET   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E18-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E18-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E17-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E16-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E15-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E15-480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E14-WEB-DL-iMovie-DL   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO 
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E14-WEB-DL   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO 
Farsi/Persian Chicago-PD-S03E13-720p-WEB-DL_iMovie-DL.Com   Ehsan_Taj
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago-PD.S03E21.HDTV x264-KILLERS   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD.S03E21.HDTV x264-FUM   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD.S03E21.HDTV x264-FLEET   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago-PD.S03E21.720p HDTV HEVC x265-RMTeam   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian ChicagoPD.S03E13.480p_iMovie-DL.Com   carelless_whissper
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E23.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E22.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E21.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E20.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E19.XviD_AFG   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E19.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E19.720p.HDTV.x264_AVS   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E18.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E17.XviD-AFG-HI.srt.All   roshanyhosein
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E17.XviD-AFG-HI.srt.   roshanyhosein
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E17.XviD-AFG-HI.srt   roshanyhosein
 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E17.XviD-AFG   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E17.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E17.720p.HDTV.x264-AVS   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E16.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E16.HDTV.x264-KILLERS.srt   roshanyhosein
hoseinroshany@gmail.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E16.HDTV.x264-KILLERS   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E15.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E15.INTERNAL.HDTV.x264-KILLERS   carelless_whissper
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E14.WEB-DL.720p.mRS   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.CO 
Farsi/Persian chicago.PD.S03E14.HDTV.x264-KILLERS   roshany
hoseinroshany@gmail.com 
Farsi/Persian chicago.PD.S03E14.HDTV.x264   roshany
hoseinroshany@gmail.com 
Farsi/Persian chicago.PD.S03E14.HDTV   roshany
hoseinroshany@gmail.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E13.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E13.HDTV.x264-FLEET   carelless_whissper
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E13.HDTV.x264-FLEET   roshany
hoseinroshany@gmail.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E12.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
M0hammad2020 *** iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E12.HDTV.x264-KILLERS   m0hammad2020
M0hammad2020 *** iMovie-DL.Co 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E12.HDTV.x264-FLEET   m0hammad2020
M0hammad2020 *** iMovie-DL.Co 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E12.480p.HDTV.x264-mSD   m0hammad2020
M0hammad2020 *** iMovie-DL.Co 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E11.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
M0hammad2020 *** iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E11.HDTV.x264-KILLERS   m0hammad2020
M0hammad2020 *** iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E11.HDTV.x264-KILLERS   roshany
hoseinroshany@gmail.com همکاری حسن نوروزی 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E11.HDTV.x264-FLEET   m0hammad2020
M0hammad2020 *** iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E11.480p.HDTV.x264-mSD   m0hammad2020
M0hammad2020 *** iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E10.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E10.HDTV.x264-KILLERS   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E10.HDTV.x264-FLEET   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E10.480p.HDTV.x264-mSD   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E09.XviD-FUM   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E09.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
ترجمه شده توسط سينا.ح 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E09.HDTV.x264-FLEET   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E09.HDTV.x264 Sina-H   sina52
تا حد امکان سعی کردم که ترجمه‌ای دقیق و خالی از ایرادات تایپی و دستوری ارائه بدم 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E09.480p.HDTV.x264-mSD   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E08.XviD-FUM   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E08.HDTV.X264-KILLERS   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E08.480p.HDTV.x264-mSD   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E07.WEB-DL.XviD-FUM   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E07.HDTV.x264-KILLERS   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E07.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG   m0hammad2020
M0hammad2020 || iMovie-DL.COM 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E05&06-720p-WEB-DL-Farsi.by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E05&06-480p-WEB-DL-Farsi.by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E05&06-.HDTV.x264-KILLERS-Farsi.by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E04-720p-WEB-DL-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E04-480p-WEB-DL-Farsi.by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E04.HDTV.x264-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E03-720p-WEB-DL-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E03-480p-WEB-DL-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E03.HDTV.x264-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com  
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E02-720p-WEB-DL-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E02-480p-WEB-DL-Farsi.by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E02.HDTV.x264-Farsi-by NedA.imovie-dl   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E01-720p-WEB-DL-mRS   Ehsan_Taj
NedA || Synced By: ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E01.XviD-AFG-Farsi.srt   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E01.HDTV.XviD-FUM-Farsi.srt   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E01.HDTV.x264-Farsi.srt   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago.PD.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION-Farsi.srt   NedA.st.niki
NedA=>IMDb-DLکاری از تیم ترجمه=>www.iMovie-DL.com 
Farsi/Persian Chicago PD.S03E15.HDTV.x264-KILLERS   roshanyhosein
 
Farsi/Persian Chicago PD S03E20 720p HDTV x264-AVS   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD S03E20 720p HDTV HEVC x265-RMTeam   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD S03E20 720p HDTV 2CH x265 HEVC-PSA   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD - 03x23 - Start Digging.KILLERS   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD - 03x22 - She's Got Us.720p-Fleet   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD - 03x22 - She's Got Us.720p-AVS   carelless_whissper
iMovie-dl.Co مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD - 03x16 - The Cases That Need to Be Solved.KILLERS   carelless_whissper
iMovie-DL مریــــم  
Farsi/Persian Chicago PD - 03x15 - A Night Owl.FLEET   carelless_whissper
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian Chicago PD - 03x13 - Hit Me.720pHDTVx264-AVS   carelless_whissper
Maryam || iMovie-DL.Co  
Farsi/Persian cago.PD.S03E13.HDTV.x264-FLEET   roshany
hoseinroshany@gmail.com 
Farsi/Persian cago.PD.S03E11.HDTV.x264-KILLERS   roshany
 

View all available subtitles (all languages)