دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Supernatural - First Season Imdb Flag

  • Year: 2005
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian زیرنویس تمام قسمت ها - هماهنگ با نسخه 480 ریلیز باب   Hossein-e
توسط افراد مختلف ترجمه شده . من فقط با با نسخه 170 مگابایتی ریلیز باب هماهنگ کردم  
Farsi/Persian Supernatural.S01E14.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 96 
Farsi/Persian Supernatural.S01E14.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 96 
Farsi/Persian Supernatural.S01E13.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 96 
Farsi/Persian Supernatural.S01E13.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 96 
Farsi/Persian Supernatural.S01E12.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 96 
Farsi/Persian Supernatural.S01E12.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 96 
Farsi/Persian Supernatural.S01E11.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian SuperNatural.s01e11.720p.bluray.x264-mac.edited   alieslaminia123
ویرایش شده 
Farsi/Persian Supernatural.S01E11.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E10.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E10.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E09.HDTV   B@rdia
تیر 1396 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E09.DVDRip   B@rdia
تیر 1396 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E09.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E09.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E08.HDTV   B@rdia
آبان 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E08.DVDRip   B@rdia
آبان 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E08.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E08.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E07.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E07.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E07.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E07.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E06.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E06.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E06.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E06.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E05.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E05.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E05.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E05.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa & Reza (greatR) || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E04.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E04.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E04.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E04.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E03.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E03.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E03.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E03.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E02.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E02.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E02.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E02.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E01.HDTV   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E01.DVDRip   B@rdia
مرداد 1395 / HDTVو DVDRip هماهنگ با نسخه های قدیمی / Rain Angel ترجمه شده توسط  
Farsi/Persian Supernatural.S01E01.BrRip.480p.x264.AAC.NimitMak.SilverRG   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01E01.720p.Bluray.x264-MAC   Rain Angel
iMovie-DL.Co || Pari Sa || آخرین نسخه‌: سال 95 
Farsi/Persian Supernatural.S01.E07.720.480p.BluRay.x264-EncodeKing   pink lotus
forum1.tvsho.info ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.E06.720.480p.BluRay.x264-EncodeKing   pink lotus
شبنم و رضا | TVSHO & 9MOViE 
Farsi/Persian Supernatural.S01.E05.720.480p.BluRay.x264-EncodeKing   Death Stroke
شبنم و رضا | TVSHO & 9MOViE 
Farsi/Persian Supernatural.S01.E04.720.480p.BluRay.x264-EncodeKing   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم 
Farsi/Persian Supernatural.s01.e03.HDTV.XviD-XOR-LOL-UMD   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.e03.HDTV.XviD-TV   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.E03.720p.bluray.x264-mac   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.E03.480p.BluRay.x264-EncodeKing   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.s01.e02.HDTV.XviD-XOR-LOL-UMD   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.e02.HDTV.XviD-TV   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.E02.720p.bluray.x264-mac   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.E02.480p.BluRay.x264-EncodeKing   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.s01.e01.HDTV.XviD-XOR-LOL-UMD   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.e01.HDTV.XviD-TV   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.s01.e01.720p.bluray.x264-mac   pink lotus
TvSho.iNFO ◘ شبنم  
Farsi/Persian Supernatural.S01.All.Episodes.BluRay.720p.Ganool   Ehsan_Taj
Synced By ehsan_taj  
Farsi/Persian Supernatural.S01.All Episodes_ترجمه ای هماهنگ و جدید   SorenMovie
جدیدترین و هماهنگ ترین ترجمه موجود هماهنگ با نسخه 480 مترجم Muslim Z. 
Farsi/Persian Supernatural - [1x03] - Dead In The Water.srt   NaSRiN_LiZaRD
 
Farsi/Persian Supernatural - [1x02] - Wendigo.srt   NaSRiN_LiZaRD
 
Farsi/Persian Supernatural - [1x01] - Pilot   NaSRiN_LiZaRD
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E22.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E21.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E20.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E19.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E18.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E17.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E16.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E15.PROPER.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E14.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E13.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E12.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E11.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E10.HDTV.XviD-XOR--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E09.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E08.HDTV.XviD-FQM--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E07.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E06.HDTV.XviD-LOL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E05.HDTV.XviD-UMD--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E04.HDTV.XviD-TVL--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E03.HDTV.XviD-LOL---resynced--- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E02.HDTV.XviD-LOL---resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian Supernatural.S01E01.HDTV.XviD-TV--resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian SuperNatural.s01e01 1   mehrdad_m
 
Farsi/Persian Supernatural Season 1 All Bluray 1   nimataghipour
دوستان عزیز من برای هماهنگی این زیرنویس بسیار زحمت کشیدم . نسخه ی موجود اصلا هماهنگیه خوبی با بلوری نداشت به همین خاطر من هم هماهنگ کردم . خیلی کیفیت هماهنگیش بالاست .هرکسی از این زیرنویس استفاده کند خواهشا سه تا صلوات برام بفرسته . تاریخ آپلود 23 بهمن سال 1392 . تا حداکثر دو روز دیگر منتظر فصل دوم هماهنگ با بلوری و اس آر تی باشید .لطفا نظر هم بدید . نظر های شما باعث دلگرمیه  
Farsi/Persian Supernatural S1-Full-GharbDVD 1   ms121ir
 
Farsi/Persian supernatural s1 720p.bluray.x264-mac -E01E04 1   keyvansamadi
تنظیم : کیوان _ آریا فروم 
Farsi/Persian Supernatural S01E03 Dead In The Water 1   PAAD
ویرایش شده 
Farsi/Persian Supernatural S01E02 Wendigo 1   PAAD
ویرایش شده 
Farsi/Persian Supernatural S01E01 Woman In White 1   PAAD
ویرایش شده 
Farsi/Persian Episode 01Pilot --resynced-- 1   Sahar-s
 
Farsi/Persian supernatural s1 720p.bluray.x264-mac -E05E08 4   keyvansamadi
فقط تنظیم با نسخه موجود _ کاری از آریا فروم 
Farsi/Persian supernatural s1 720p.bluray.x264-mac -E09E13 5   keyvansamadi
فقط تنظیم با نسخه موجود _ کاری از آریا فروم 
Farsi/Persian supernatural s1 720p.bluray.x264-mac -E014E18 5   keyvansamadi
فقط تنظیم با نسخه موجود _ کاری از آریا فروم 
Farsi/Persian SupernaturalSeason 1Complete 22   stopper98
 
Farsi/Persian SuperNatural.s01e01.720p.bluray.x264-mac 22   Soheil11
زیرنویس هماهنگ با نسخه 720.. جمع آوری شده به اضافه تنظیم 10 قسمت تسط Soheil11 
Farsi/Persian Supernatural.S01.720p.BluRay.x264-TvCenter 22   Extra Time
 
Farsi/Persian Supernatural - First Season Blu-ray 22   Extra Time
 
Farsi/Persian supernatural all first season 44   kavoos
 

View all available subtitles (all languages)