دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

The Big Bang Theory - Ninth Season Imdb Flag

  • Year: 2015
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E24.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
TvWorld.iNFO || IranFilm.net || « پـایـان فصـل نــهـــم » 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E24.HDTV.ALL   AlirezAlirezA
TvWorld.iNFO || IranFilm.net  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E23.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E23.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E22.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E22.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E21.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E21.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E20.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E20.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E19.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E19.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E18.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E18.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E18.720p.HDTV.X264-The Application Deterioration   GodBless
‖╣@tvland.Top ‖╣  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E18.480p.HDTV-The Application Deterioration   GodBless
‖╣@tvland.Top ‖╣  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E17.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E17.HDTV-The Celebration Experimentation   GodBless
ترجمه از مرتضی جزینی ‖╣@Forum.Dvbfilm12.In ‖╣  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E17.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E17.720p.HDTV.X264-The Celebration Experimentation   GodBless
ترجمه از مرتضی جزینی ‖╣@Forum.Dvbfilm12.In ‖╣  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E16.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E16.HDTV-The Positive Negative Reaction   GodBless
‖╣@Forum.Dvbfilm12.In ‖╣ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E16.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E16.720p.HDTV.X264-The Positive Negative Reaction   GodBless
‖╣@Forum.Dvbfilm12.In ‖╣ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E15.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E15.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E15.720p.HDTV.X264-The Valentino Submergence   GodBless
DVBFILM12.in***DVBFILM.US 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E14.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E14.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E14.720p.HDTV.X264-The Meemaw Materialization   GodBless
ترجمه توسطGlassyeye سایت DVBFILM12.in 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E14.480pHDTV-The Meemaw Materialization   GodBless
ترجمه توسطGlassyeye سایت DVBFILM12.in 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E13.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E13.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E13.720p.HDTV.X264-13. The Empathy Optimization   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه Glassyeye(M.J) http://www.dvbfilm11.in/forum/thread17461.html به فروم سر بزنید  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E13.480p.HDTV.The Empathy Optimization   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه Glassyeye(M.J) http://www.dvbfilm11.in/forum/thread17461.html به فروم سر بزنید  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E12.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E12.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E12.720p.HDTV.X264The Sales Call Sublimation   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J) http://www.dvbfilm11.in/forum/thread17461-2.html#post53468 به فروم سر بزنید 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E11.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E11.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E11.720pThe Opening Night Excitation   GodBless
نسخه ویرایش شده من فقط چندتا جمله رو ویرایش کردم 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E10.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E10.INTERNAL.HDTV.x264-BATV[Royal Group]   Milad Ghodsi
ترجمه از من نیست من فقط با نسخه 720 دانلود شده از تاینی مووی هماهنگ کردم برید حالشو ببرید 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E10.HDTV480p The Earworm Reverberation   GodBless
https://t.me/filmVill ترجمه kingmor(M.J) نسخه ویرایش شده زیرنویس رو از اینجا دانلود کنید addic7ed.com/original/106891/7 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E10.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E10.720p The Earworm Reverberation   GodBless
https://t.me/filmVill ترجمه kingmor(M.J) نسخه ویرایش شده زیرنویس رو از اینجا دانلود کنید addic7ed.com/original/106891/7 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E09.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E09.HDTV.ALL   AlirezAlirezA
TvWorld.iNFO || IranFilm.net 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E09.720p.HDTV.X264-The Platonic Permutation   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E08.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E08.HDTV.X264-DIMENSION   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E08.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E07.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E07.HDTV.X264-dvbfilm.us   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E07.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E07.720p.HDTV.X264-dvbfilm.us   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GodBless
***DVBFILM.us*** ترجمه kingmor(M.J)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E06.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E06.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E06.720p.HDTV.x264_DVBFilm   GodBless
***DVBFILM10.in*** ترجمه M.J 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E06.720p.HDTV.X264   GodBless
***DVBFILM10.in*** ترجمه M.J 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E05.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || www.TVDBSHOP.ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E05.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E05.720p.HDTV.x264_DVBFilm-edited   GodBless
ویرایش شده ***dvbfilm20.in*** 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E05.720p.HDTV.EDITED   GodBless
ویرایش شده ***dvbfilm20.in*** 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E04.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E04.HDTV.ALL   AlirezAlirezA
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GodBless
**DVBFILM10.IN*** هماهنگ با نسخه بلوری 720 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E03.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E03.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.s09e03.720p.HDTV.X264   DLBR
تهیه و تنظیم زیرنویس توسط Mojtabax 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.s09e03.480p.HDTV.X264   DLBR
تهیه و تنظیم زیرنویس توسط Mojtabax 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E02.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E02.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   GodBless
dvbfilm9.in سینس شده با نسخه بلوری 720 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E01.WEB-DL.720p.mRS   Ehsan_Taj
IranFilm.net || TvWorld.iNFO || Synced By: ehsan_taj || wWw . TvDbShop . Ir 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E01.HDTV.ALL   fireamin
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09E01.720p.TinyMoviez   GodBless
DVBFILM9.IN 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S09.HDTV.ALL   Mehdikakashi47
من فقط یکجا آپلود کردم :) 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.09x02.The Separation Oscillation.persian.vanDerlove   vanderlove
 
Farsi/Persian The Big Bang Theory(Complete Season 9)720 & 1080 BluRay   SepehrRed90
مترجمین : علیرضا ، امین ، علی‌نژاد و امین IranFilm و TVWorld ارائه‌ای مشترک از تیم‌های ترجمه SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس 
Farsi/Persian The Big Bang Theory S9-E01 Web-DL 720 x265   javad1372
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The Big Bang Theory S9-E01 Web-DL 720 x264   javad1372
IranFilm.net || TvWorld.iNFO  
Farsi/Persian The Big Bang Theory - Season 9 - All Episodes HDTV   Nadernariman
من فقط جمع آوری و تعویض نام و تغییر فرمت کردم 

View all available subtitles (all languages)