دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

The Big Bang Theory - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2008
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02.720p.HDTV.x264   8701488
بنده مترجم نیستم و فقط هماهنگ کردم البته بعضی جا به علت ضرورت هماهنگ سازی نام مترجم حذف شده هماهنگ با نسخه 511 مگابایتی 
Farsi/Persian The Big Bang Theory(Complete Season 2)720 & 1080 BluRay   SepehrRed90
Free-Offline ارائه اي از تيم ترجمه SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس 
Farsi/Persian The Big Bang Theory Season 2 BluRay 720   javad1372
►مترجم اصلی: محسن - فری آفلاین ¦¦ ویرایش و هماهنگی با بلوری توسط جواتی * ویرایش 2015 Javad.alghajar13@gmail.com زیرنویس کاملا متفاوت  
Farsi/Persian The Big Bang Theory Season 2 BluRay 480   javad1372
►مترجم اصلی: محسن - فری آفلاین ¦¦ ویرایش و هماهنگی با بلوری توسط جواتی * ویرایش 2015 Javad.alghajar13@gmail.com زیرنویس کاملا متفاوت  
Farsi/Persian The Big Bang Theory Season 2 BluRay 1080   javad1372
►مترجم اصلی: محسن - فری آفلاین ¦¦ ویرایش و هماهنگی با بلوری توسط جواتی * ویرایش 2015 Javad.alghajar13@gmail.com زیرنویس کاملا متفاوت  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E23.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E21.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E20.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E19.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E18.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E17.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E16.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E15.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E14.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E13.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E12.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E11.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E10.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E09.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E08.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E07 1   Shahram_mo
کاری از شهرام م 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E06.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
قسمت7 در کامنت HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E05.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E04.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E03.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E02.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02E01.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02.480p.HDTV.x264-BoB 1   dvb98
HDTV.ReEnc-BOB & 480p.HDTV-BOB  
Farsi/Persian The big bang theory s02 e06 1   a.m.azarnoush
enjoy it 
Farsi/Persian The big bang theory s02 e05 1   a.m.azarnoush
enjoy it 
Farsi/Persian The big bang theory s02 e04 1   a.m.azarnoush
enjoy it 
Farsi/Persian The big bang theory s02 e03 1   a.m.azarnoush
enjoy it 
Farsi/Persian The big bang theory s02 e02 1   a.m.azarnoush
enjoy it 
Farsi/Persian The big bang theory s02 e01 1   a.m.azarnoush
enjoy it 
Farsi/Persian The Big Bang TheoryS2 Episodes 1-2-4-6-8-9-10 Downloaded from FarsiSubititle.com 7   mvblack
The Big Bang Theory - S2 (Episodes 1,2,4,6,8,9,10 - Downloaded from FarsiSubititle.com)  
Farsi/Persian The Big Bang TheoryS2 Episode 11-23 Downloaded from FarsiSubititle.com 13   mvblack
The Big Bang Theory - S2 (Episode 11~23 - Downloaded from FarsiSubititle.com)  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S02.All.Episodes.BluRay.720p.Iran-Film.Release 23   Ehsan_Taj
مترجم : محسن (free-offline.com) ---- Synced By: ehsan_taj 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - Second Season 23   iAlem
 

View all available subtitles (all languages)