دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Victoria - First Season Imdb Flag

  • Year: 2016
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian victoria-first-season-All   ali__master
(من فقط همه رو یه جا آپ کردم(ترجمه از فرشته 
Farsi/Persian Victoria.S01E08.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E08.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E08- Young England.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E08- Young England.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E07.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E07.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E07- Engine of Change.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E07- Engine of Change.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E07- Engine of Change   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E06.HDTV.x264-TLA - The Queen’s Husband   emastermind
 
Farsi/Persian Victoria.S01E06.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E06.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E06- The Queen's Husband.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E06- The Queen's Husband.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E06- The Queen's Husband   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E05.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E05.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E05- An Ordinary Woman.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E05- An Ordinary Woman.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E05- An Ordinary Woman   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E04.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E04.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E04 - The Clockwork Prince.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E04 - The Clockwork Prince.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E04 - The Clockwork Prince   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E03.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E03.HDTV.x264-RiVER[eztv]   honeyou
سلام به همگی....من فقط هماهنگ کردم با این نسخه ...خوابم نمی برد اگر هماهنگ نمی کردم تا بقیه اش را ببینم ... دلم نیومد آپلود نکنم و تنهایی لذت ببرم Enjoy :) 
Farsi/Persian Victoria.S01E03.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E03 - Brocket Hall.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E03 - Brocket Hall.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E03 - Brocket Hall   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E02.Ladies in Waiting.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E02.Ladies in Waiting.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E02.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E02.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E02.1080p.AMZN.WEBRip.DD2.0.x264-Web4HD   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E02 - Ladies in Waiting   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 
Farsi/Persian Victoria.S01E01.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه - اصلاح زمان بندی- هماهنگ با تمام نسخه های موجود 
Farsi/Persian Victoria.S01E01.Doll no.123.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه - اصلاح زمان بندی- هماهنگ با تمام نسخه های موجود 
Farsi/Persian Victoria.S01E01.Doll no.123..HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه - اصلاح زمان بندی- هماهنگ با تمام نسخه های موجود 
Farsi/Persian Victoria.S01E01.720p.HDTV.x264-TLA   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه - اصلاح زمان بندی- هماهنگ با تمام نسخه های موجود 
Farsi/Persian Victoria.S01E01.1080p.AMZN.WEBRip.DD2.0.x264-Web4HD   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه - اصلاح زمان بندی- هماهنگ با تمام نسخه های موجود 
Farsi/Persian Victoria.S01E01 - Doll no.123   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه - اصلاح زمان بندی- هماهنگ با تمام نسخه های موجود 
Farsi/Persian Victoria - S01E08 - Young England   A n g e l
تــرجــمــه از فــرشــتــه 

View all available subtitles (all languages)