دانلود فیلم

Subtitles for

Poster

Victoria - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Victoria_S02E04_480p_HDTV-full   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria_S02E02_480p_HDTV   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria.S02E09.HDTV.x264-MTB   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E09.HDTV.x264-Arabic1256   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E09.HDTV.x264-720p   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E09.HDTV.x264-480p   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E09.HDTV.720p   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E09.HDTV.480p   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E09   A-Angel
ترجمه از Angel 
Farsi/Persian Victoria.S02E06.HDTV.x264.megusta   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E06.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E06.All.HDTV.ORGANiC-YST.AFG-MeGusta-mSD   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E06.720p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E06.480p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E06.1080p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E05.HDTV.x264.megusta   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E05.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E05.All.HDTV.ORGANiC-YST.AFG-MeGusta-mSD   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E05.720p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E05.480p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E05.1080p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از ||  
Farsi/Persian Victoria.S02E04.HDTV.x264.megusta   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از || 
Farsi/Persian Victoria.S02E04.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از || 
Farsi/Persian Victoria.S02E04.All.HDTV.ORGANiC-YST.AFG-MeGusta-mSD   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از || 
Farsi/Persian Victoria.S02E04.720p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از || 
Farsi/Persian Victoria.S02E04.480p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از || 
Farsi/Persian Victoria.S02E04.1080p.HDTV.ORGANiC   _SinCities_
Subdl.TV || sin«سـینـا»cities :ترجمه از || 
Farsi/Persian Victoria.S02E03.HDTV.x264.megusta   ._Marshall_.
⏩⏩Subdl.TV⏪⏪ 
Farsi/Persian Victoria.S02E03.HDTV.ORGANiC   ._Marshall_.
⏩⏩Subdl.TV⏪⏪ 
Farsi/Persian Victoria.S02E03.720p.HDTV.ORGANiC   ._Marshall_.
⏩⏩Subdl.TV⏪⏪ 
Farsi/Persian Victoria.S02E03.480p.HDTV.ORGANiC   ._Marshall_.
⏩⏩Subdl.TV⏪⏪ 
Farsi/Persian Victoria.S02E03.1080p.HDTV.ORGANiC   ._Marshall_.
⏩⏩Subdl.TV⏪⏪ 
Farsi/Persian Victoria.S02E02.HDTV.ORGANiC   Caped._.crusader
Subdl.Tv ll caped_crusader 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E02.720p.HDTV.ORGANiC   Caped._.crusader
Subdl.Tv ll caped_crusader 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E02.480p.HDTV.ORGANiC   Caped._.crusader
Subdl.Tv ll caped_crusader 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E02.1080p.HDTV.ORGANiC   Caped._.crusader
Subdl.Tv ll caped_crusader 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E01.HDTV.XviD-RMX   EmirBey
Subdl.TV || EmirBey :مترجم 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E01.720p-full   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria.S02E01.720p.HDTV.x265-HETeam   EmirBey
Subdl.TV || EmirBey :مترجم 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   EmirBey
Subdl.TV || EmirBey :مترجم 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   EmirBey
Subdl.TV || EmirBey :مترجم 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria.S02 All Episode .HDTV.x264   Aseptron
سلام یک جا اپلود کرئم 
Farsi/Persian Victoria S02E08 XviD AFG   amirara
| جدیدترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سریال فا || Seriesfa.co 
Farsi/Persian Victoria S02E08 HDTV x264 ORGANiC   amirara
| جدیدترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سریال فا || Seriesfa.co 
Farsi/Persian Victoria S02E08 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
| جدیدترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سریال فا || Seriesfa.co 
Farsi/Persian Victoria S02E08 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
| جدیدترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سریال فا || Seriesfa.co 
Farsi/Persian Victoria S02E08 480p.HDTV x264 RMTeam   amirara
| جدیدترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سریال فا || Seriesfa.co 
Farsi/Persian Victoria S02E08 480p x264 mSD   amirara
| جدیدترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سریال فا || Seriesfa.co 
Farsi/Persian Victoria S02E07 XviD AFG   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 ORGANiC-YST AFG-MeGusta   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 720p HDTV x265 YST   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 480p.HDTV x264 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E07 480p x264 mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 XviD AFG   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 HDTV XviD RMX   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 720p HEVC x265 MeGusta   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 720p HDTV x265 YST   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 720p HDTV x265 HETeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 480p.HDTV x264 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E06 480p x264 mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 XviD AFG   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 HDTV ORGANiC-YST AFG-MeGusta-mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 720p HEVC x265 MeGusta   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 720p HDTV x265 YST   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E05 480p x264 mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 XviD AFG   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 HDTV XviD RMX   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 720p HDTV x265 HETeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 480p.HDTV x264 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E04 480p x264 mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 XviD AFG   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 HDTV XviD RMX   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 HDTV ORGANiC-YST AFG-MeGusta-mSD.   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 720p HDTV x265 HETeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 480p.HDTV x264 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E03 480p x264 mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 XviD AFG   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 HDTV XviD RMX   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 720p HDTV x265 YST   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 720p HDTV x265 HETeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 480p.HDTV x264 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E02 480p x264 mSD   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E01 HDTV XviD RMX   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E01 HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E01 HDTV x264 720p   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E01 HDTV ORGANiC   EmirBey
Subdl.TV || EmirBey :مترجم 🆔 @Subdl_TV 
Farsi/Persian Victoria S02E01 720p HDTV x265 HETeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E01 720p HDTV x264 ORGANiC   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 
Farsi/Persian Victoria S02E01 720p HDTV HEVC x265 RMTeam   amirara
ارائه ای از سایت اینترنتی سریالفا Seriesfa.co /join the channel @sub404 

View all available subtitles (all languages)